شرکت روغن صنعت آروشا مرکز فروش روانساز ، روغن صنعتی ، گریس ، مواد شیمیایی
شرکت روغن صنعت آروشا
فروش گریس و روغن های صنعتی
روغن کمپرسور گاز
روغن کمپرسور گاز: در مواردی که میل لنگ و چرخ دنده ها در محیطی بسته در داخل کمپرسور گاز کار می کنند نیاز به روغن کمپرسوری است گه سازگار با گاز های هیدروکربن و سایر گازها باشد. روغن های کمپرسور گاز (gas compressor oil) با دو پایه سنتتیک و مینرال تولید می شوند.  روغن کمپرسور گاز قابل حل در گاز هیروکربن می باشند تا باعث پایداری بیشتر روغن شود. روغن کمپرسور گاز مناسب استفاده در فضایی است که گازهای متان، بوتیلن، اتان، بوتادین، اتیلن، مونومر وینیل کلرید، پروپان، پروپیلن، آمونیاک و بوتان وجود دارند.
روغن کمپرسور گاز

انتخاب نام تجاری

لیست محصولات روغن کمپرسور گاز


جستارهای مرتبط