شرکت روغن صنعت آروشا مرکز فروش روانساز ، روغن صنعتی ، گریس ، مواد شیمیایی
شرکت روغن صنعت آروشا
فروش گریس و روغن های صنعتی
روغن سیلندر کراس هد
روغن سیلندر کراس هد
این روغن موتور دریایی جهت استفاده در سیلندر موتور دریایی سرعت پایین کراس هد می باشد. این نوع موتور کشتی به دو نوع روغن موتور دریایی نیاز دارند. روغن سیلندر کراس هد برای استفاده در قسمت بالای سیلندر (روغن سیلندر دریایی) و نوعی دیگر روغن دریایی جهت استفاده در محفظه لنگ که به روغن سیستم دریایی معروف است. روغن سیلندر کراس هد نوعی روغن موتور دریایی است که برای شرایط خاص موتور کشتی و سوخت مصرفی موتور دریایی دیزلی که حاوی گوگرد می باشد طراحی شده است. روغن موتور دریایی دیزل باید بهک اهش دوده و رسوب از سطح موتور و قابلیت پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی داشته باشد. جهت خرید روغن موتور دریایی به توصیه سازنده کشتی عمل کنید تا از خسارت احتمالی در موتور کشتی جلوگیری شود. در هنگام خرید روغن کشتی به دلیل مجاورت محیط با آب به خصوصیات ضد اکسیداسیون روغن دریایی توجه کنید. قبل از خرید روغن سیلندر کراس هد اطمینان حاصل کنید که به چه گرید از روغن نیاز دارید. گرید های روغن سیلندر کراس هد اکثرا SAE 50 یا SAR 40 می باشند. در صورن یاز به راهنمایی فروش روغن سیلندر کراس هد با ما تماس بگیرید.
روغن سیلندر کراس هد

انتخاب نام تجاری

لیست محصولات روغن سیلندر کراس هد

روغن سیلندر کراس هدجستارهای مرتبط