شرکت روغن صنعت آروشا مرکز فروش روانساز ، روغن صنعتی ، گریس ، مواد شیمیایی
شرکت روغن صنعت آروشا
فروش گریس و روغن های صنعتی

سیرکولاسیون روغن ترانس

سیرکولاسیون روغن ترانس
وجود ذرات معلق یا رطوبت در روغن ترانس و آلودگی های احتمالی باعث کاهش کیفیت روغن ترانس می گردد . به عنوان مثال افزایش ذرات معلق در روغن ترانس باعث کاستن قدرت دی الکتریک روغن و افزایش اسیدیته، خوردگی کاغذ و اجزای داخلی ترانسفورماتورمی شود.دلایل فیلتر روغن ترانسفورماتورهای قدرت
افزایش ذرات معلق در روغن ترانس
وجود آب یا رطوبت به مقدار زیاد در روغن
وجود آلودگی های شیمیایی مانند اسیدیته در روغن ترانس
مسائل فوق باعث تغییر پارامترهای متعدد می شوند. برای بهبود روغن ترانسفورماتوری که دچار ضعف های متعدد شده است می توان از فیلتراسیون استفاده نمود. تصفیه روغن باعث بهبود عملکرد آن در سیستم می شود. با فیلتر نمودن روغن ترانس می توان ذرات معلق و آلودگی های آن را جدا نمود و در نتیجه ولتاژ شکست را در روغن ترانس بالا برد. همچنین با خلاء نمودن روغن ، آب را بصورت بخار از روغن جدا نمود. و می توان روغن را رطوبت زدایی کرد. سیرکولاسیون روغن ترانس فقط باعث حذف آلودگی های فیزیکی می باشد. از این رو حذف آلودگی های شیمیایی فقط با کمک فیلترهای شیمیایی ممکن است. همچنین از مهمترین آلودگی که خواص روغن ترانس را تضعیف می کند وجود رطوبت در داخل روغن ترانس است. جدا نمودن آب و روغن در داخل ترانسفورماتور به راحتی امکان پذیر نمی باشد. به دلیل وجود مقادیر بسیار زیاد آب داخل کاغذ ترانسفورماتور می باشد که با جدا نمودن آب روغن دوباره جایگزین آن می شود.

روشهای سیرکولاسیون روغن ترانسفورماتور
روشهای Off-line
از زمانهای قدیم برای بهبود کیفیت عایقی روغن ترانسفورماتورهای قدرت از روشهای فیلتراسیون هنگامی که ترانسفورماتور خاموش بوده است استفاده می کردند. فیلتراسیون باعث تصفیه روغن ترانس می گردد.
در این روش بعد ازخاموش کردن ترانسفورماتور، روغن ترانس را به مدت چند شبانه روز به صورت پیوسته توسط دستگاه سیرکوله چرخانده و آلودگی های آن را با فیلتراسیون جدا می کنیم. همچنین از خلاء به منظور جدا نمودن ذرات معلق و آب از روغن استفاده می شود. از معایب این روش می توان به لزوم داغ نمودن روغن ترانسفورماتور و همچنین لزوم خاموش نمودن ترانسفورماتور در موقع انجام سیرکولاسیون نام برد.

روشهای در حین کار یا on-line
این روش که جدیدتر از روش قبلی می باشد برای جدا نمودن آب از روغن ترانس به صورت بهینه، لازم است که از فیلترهای در حین کار استفاده نمود. مهمترین مزایای فیلترهای های این روش در حین کار ترانس خشک نمودن بهینه آن در طول زمان و همچنین عدم لزوم خاموشی ترانسفورماتور را می توان عنوان نمود. اصول عملکرد این فیلترها است که در آن روغن ترانسفورماتور از مخزن تحت فشار خارج شده و در مسیر آن یک فیلتر فیزیکی قرار می گیرد. در اینجا ذرات معلق فیلتر شده و تحت تاثیر خلاء آب محلول در آن گرفته می شود. روغن فیلتر شده به وسیله پمپ دوباره به ترانسفورماتور برگردانده می شود. این چرخه با دبی پایین در حدود ۲۵۰ لیتر در ساعت به صورت پیوسته از چند ماه تا چند سال با توجه به وضعیت تست های ترانسفورماتور صورت می گیرد.

مزایای خشک کردن On-Line روغن
رطوبت زدائی از روغن ترانسفورماتور در حین انجام کار
افزایش ولتاژ شکست روغن ترانس
رطوبت زدائی از کاغذ عایقی ترانسفورماتور و جدایی آب
کاهش میزان ذرات معلق و آلاینده داخل روغن ترانس
کاهش میزان ضریب تلفات عایقی روغن ترانسفورماتور
کاهش میزان اسیدیته روغن ترانس
افزایش قابلیت بارگیری ترانسفورماتور
افزایش عمر باقیمانده ترانسفورماتور و روغن
عملکرد مطمئن و عدم تأثیر سو بر بهره برداری عادی از ترانسفورماتور
گاز زدائی از روغن ترانسفورماتور با استفاده از روش De Gassing
اعلام اخطار و خروج ترانسفورماتور از مدار در صورت تشکیل مقدار زیاد گاز
افزایش کارایی روغن ترانس و قدرت عایق روغن

جستارهای مرتبط

علمی و آموزشی

نتایج قرعه کشی

برنده 1 دستگاه 206

مهر سال 1400معرفی شرکت ها

رويدادها
جشنواره و قرعه کشی روغن صنعت

نمونه محصولات