شرکت روغن صنعت آروشا مرکز فروش روانساز ، روغن صنعتی ، گریس ، مواد شیمیایی
شرکت روغن صنعت آروشا
فروش گریس و روغن های صنعتی

چگالي , دانسيته , ‏Density

چگالي , دانسيته , ‏Density

در علوم پایه‎ ‎چگالی‎ ‎را مقدار‎ ‎جرم‎ ‎موجود در واحد‎ ‎حجم‎ ‎ماده می‌دانند‎. ‎‏ و آن را با علامت اختصاری‎ ρ ‎نشان ‏می‌دهند که از رابطه‎ ρ=m/V ‎به دست‎ ‎می‌آید. در صورتی که در علوم پیشرفته، این تعریف از چگالی صحیح ‏نیست و‎ ‎دقیقا تعریف جرم واحد حجم یا جرم مخصوص یا همان‎ ‎دانسیته‎ ‎می‌باشد. در علم کل، وزن مخصوص یک ‏ماده به وزن آب هم‌حجم آن را در شرایط استاندارد، چگالی می‌گویند و ان را با‎ S ‎نشان می‌دهند در رابطهٔ ذکر ‏شده، ‏ρ ‎چگالی ماده، ‏m ‎جرم جسم و‎ V ‎حجم اشغال شده توسط آن ماده‌است. همچنین، بین چگالی و‎ ‎وزن ‏مخصوص‎ ‎باید تفاوت قائل شد. چگالی مقدار‎ ‎جرم‎ ‎موجود در واحد حجم است، ولی وزن مخصوص به معنی‎ ‎وزن‎ ‎واحد حجم ماده‌است.‏
جرم مخصوص‎ ‎یا‎ ‎دانسیته‎ ‎جرم‎ ‎واحد‎ ‎حجم‎ ‎است. جرم مخصوص را با‎ ρ ‎نشان می‌دهند‎.‎
برای تعریف جرم مخصوص در یک نقطه، حجم کوچکی در اطراف نقطه در نظر گرفته و جرم سیال را داخل آن ‏حجم تقسیم نموده و‎ ‎حد‎ ‎این نسبت را وقتی تغییرات حجم به اپسیلون میل می‌کند می‌گیریم. درخور ذکر‎ ‎است که ‏اپسیلون در اینجا درست است که واحد بسیار کوچکی است، اما از فاصلهٓ‎ ‎متوسط مولکول‌های جسم، بزرگ‏تر ‏است‎. ‎

جستارهای مرتبط

علمی و آموزشی

نتایج قرعه کشی

برنده 1 دستگاه 206

مهر سال 1400معرفی شرکت ها

رويدادها
جشنواره و قرعه کشی روغن صنعت

نمونه محصولات